Horgászengedély

A halfogásra jogosító okmányok a hal fogása és a halfogásra irányuló tevékenység horgászat esetén–


A legelső lépés-kötelező horgász regisztráció és Magyar Horgászkártya (MHK)

2019. január 1-jétől az állami horgászjegy váltásának–valamint az egyszerűbb és gyorsabb adminisztráció és nyilvántartás kialakítása miatt a horgászvizsgára történő jelentkezésnek is –előfeltétele az érvényes horgász regisztráció.

A gyermekhorgászok regisztrációjához –a cselekvőképességre vonatkozó jogszabályi előírások miatt –először az egyik szülőnek, illetve hozzátartozónak szükséges regisztrálni a rendszerbe, majd az internetes felületen a „saját gyermek” menüpont kiválasztásával regisztrálható a gyermek. Ha a hozzátartozó nem horgászik, nem kötelező kártyát igényelnie.

A külföldiek érvényes arcképes személyazonosító okmány (útlevél, személyi igazolvány) képének feltöltésével regisztrálhatnak a rendszerbe.

A regisztráció része a Magyar Horgászkártya (MHK) igénylése, amellyel a kártya a korábbi papíralapú horgász igazolvány helyébe lépett. A gyermekhorgászok és a külföldi horgászok számára az MHK igénylése nem kötelező, de amennyiben szeretnék, természetesen van lehetőség az igénylésére.

A regisztráció és a kártyaigénylés elvégezhető a www.horgaszjegy.hu honlapon, illetve irodánkban is szívesen segítünk. A kártya ára 2200 Ft, melyet online regisztrációnál bankkártyás fizetéssel, irodánkban történő ügyintézésnél, készpénzes befizetéssel tud rendezni.

Régen horgászott. Most visszatérne a pecázáshoz?

Az állami horgászjegy kiváltásának feltételéül szolgáló horgászvizsga igazolásaként elfogadható dokumentumok köre változott. 2024. január 1-től az újonnan horgászni kívánó (idei évtől regisztráló horgászok) személyek részére kizárólag a 2019. január 1. után megszerzett horgászvizsga bizonyítvány fogadható el.

Részletesen:

Ahhoz, hogy valaki horgász lehessen és a horgászati jogosultsághoz szükséges iratokat (állami horgászjegy, területi jegy) ki tudja váltani a MOHOSZ HORINFO szakrendszerébe legelőször regisztrálnia kell, majd ki kell váltania a Magyar Horgászkártyát.

Ahhoz, hogy az állami horgászjegy is megvásárolható legyen, a horgásznak horgászvizsgát kell tennie, vagy igazolnia kell hiteles dokumentummal az állami horgászvizsga (továbbiakban: horgászvizsga) meglétének tényét.

A 2024. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozás meghatározza, hogy ez évtől a horgász milyen dokumentummal tudja csak igazolni a horgászvizsga tényét, amennyiben ilyen dokumentummal nem rendelkezik, akkor a horgászvizsgát kell tennie.

I. Mit jelent a jogszabályváltozás?

A jogszabályváltozás azt határozta meg, hogy 2024. január 1-jétől horgászvizsgát igazoló dokumentumként csak és kizárólag a 2019. és 2020. években tett („papír” alapú) horgászvizsga fogadható már csak el, annak horgász általi hiteles bemutatása és a HORINFO szakrendszerbe történő beazonosítható feltöltésével. A jogszabály kitér arra is, hogy ezen dokumentum mellett a 2019. év után kiváltott állami jegy bemutatása is igazoló dokumentum lehet, de ez irreleváns, hiszen aki 2019. utáni állami jegyet mutat be, azon horgász már a HORINFO szakrendszeren keresztül váltotta ki azt, melyet nem tudott megtenni korábbi szakrendszerbe történő regisztráció és horgászvizsga igazolás nélkül.

II. Kiket nem érint a változás?

Fontos a különböző média és egyéb fórumokon megjelent hangulatkeltő információkat cáfolni és egyértelműen meghatározni, hogy a jogszabályváltozás a horgászoknak csak csekély számát érinti, szó sincs arról, hogy a MOHOSZ a horgászokat új vizsga letételére kötelezné.

A változás egyáltalán nem érinti, így „új” vizsgakötelezettsége nincs azon horgászoknak:

1. akik a HORINFO szakrendszer 2019. évi indulása óta a szakrendszerben már regisztráltak és a 2019-2023. évek valamelyikében állami horgászjegyet váltottak (így a horgászati előzményeik, benne a horgászvizsga is elismerésre került),

2. akik 2019. és 2020. években horgászvizsgát tettek és a „papír” alapon biztosított horgászvizsga bizonyítvány nem került rögzítésre ezidáig a szakrendszerbe, (ezen vizsgabizonyítványok továbbra is elfogadásra kerülnek).

III.Kinek kell 2024. január 1-jétől elektronikus horgászvizsgát tennie?

1. Az új horgászjelölteknek, akiknek semmiféle horgászati előzménye nincs (nem regisztráltak a HORINFO szakrendszerben, nem tettek korábban horgászvizsgát),

2. Azon horgászoknak, akik az elmúlt 6 évben (2019. január 1-jét követően) nem regisztráltak a HORINFO szakrendszerben. Ezen horgászok 2019. év előtti horgászvizsgái, állami jegyei nem kerülnek a továbbiakban elfogadásra és nem is kerülhetnek a MOHOSZ szervezetrendszerébe tartozó egyesületek és azok értékesítési pontjai által sem elfogadásra. Ilyen esetben a HORINFO szakrendszerbe ezen korábbi dokumentumok feltöltése tilos, a horgásznak elektronikus vizsgát kell tennie. Ennek fő oka az elmúlt évek jogszabályi változásaiban keresendő. Ez alól kivétel a II. bekezdés 2. pontjában szereplő azon horgász, aki a 2019. és 2020. években igazolni tudja, hogy horgászvizsgát tett.

-Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól a horgászegyesületi tagsággal nem rendelkező gyermekhorgász mellett a 70. életévét betöltött személy, azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja, az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos, valamint vak vagy gyengén látó személy.

Kiegészítés:

MOHOSZ tájékoztatása a díjmentes állami horgászjegy váltásnak feltétléül szolgáló, súlyos fogyatékosságot igazoló dokumentumok köréről:

Fogyatékossági jogcímen a díjmentes állami horgászjegyek kiváltásához 2024. január 3-ától csak és kizárólag a súlyos fogyatékosság igazolására a fővárosi/vármegyei kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályai által meghozott, súlyosan fogyatékos állapotot minősítő határozatok alapján kiállított, e tényt igazoló HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY fogadható el.

Állami horgászjegy és fogási napló (EÁH)

Két okmány egyben!

Az állami horgászjegy díj ellenében váltható, és kiadásának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes. A határidőn túl leadott, hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén is kiadható az állami horgászjegy, melynek díja a mindenkori (fogási napló díja nélküli) díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén –a gyermek horgászok kivételével –az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg.

3 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy, azaz gyermek horgász számára –bármilyen vizsgakötelezettség vagy horgász szervezeti tagság nélkül–az állami horgászjegy egyszerűen és díjmentesen kiváltható.

Az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, továbbá vak vagy gyengén látó személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.

Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól a horgászegyesületi tagsággal nem rendelkező gyermekhorgász mellett a 70. életévét betöltött személy, azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja, az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos, valamint vak vagy gyengén látó személy.

A fogási napló az „állami horgászjegy és fogási napló” elnevezésű okmány, más néven Egységes Állami Horgászokmány (EÁH) elválaszthatatlan részét képezi, és a horgászattal eltöltött napok számának, valamint a kifogott halak regisztrációjára szolgál. A fogási naplót az állami horgászjegy jogosultja legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. Az állami horgászjegy jogosultja köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.

Ideiglenes megoldás: Turista állami horgászjegy

Azoknak a horgászoknak, akik a 90 napig érvényes turista állami horgászjeggyel szeretnének horgászni, szintén regisztrálniuk kell a HORINFO rendszerben. Bár horgászkártyát nem kell igényelniük, illetve horgászegyesületi tagságot sem kell létesíteniük, de horgászati alapismeretekből egy online teszt formájában be  kell számolniuk. A sikeres teszt után tudják csak kiváltani a turista állami horgászjegyet. A turista állami horgászjegy birtokában csak és kizárólag turista területi engedélyt lehet váltani (éves engedélyt nem), amellyel egyszerre csak egy horgászkészség használatára van lehetőség, és a napi kifogható halmennyiség is kevesebb, mint az állami horgászjegyes horgászok esetében. Figyelem! Saját vízterületeinken nem fogadunk el turista horgászjegyet!

Területi engedély

Mindezek birtokában már csak egy dologra lesz szükségünk ahhoz, hogy szabályosan horgászhassunk, az pedig nem más, mint a kiválasztott vízterületre szóló területi engedély. A területi jegyen lévő információkat–különös tekintettel a helyi horgászrendre –a horgászati tevékenység megkezdése előtt mindenképpen ajánlott áttanulmányozni, mivel a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre jellemzően a jogszabályban foglaltaktól eltérő, szigorúbb helyi horgászati szabályozás is vonatkozik. A horgászati tevékenység megkezdése előtt szükséges ellenőrizni a területi jegy érvényességének időtartamát, a halgazdálkodásra jogosult által megállapított, jogszabályoktól eltérő bármilyen fogási korlátozást, az egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől való eltéréseket.

Irodánkban a következő területi jegyek vásárolhatóak meg:

Területi jegyek sajátkezelésű vizeinkre

HEBMESZ által kezelt vízterületek (Baranya megyei szövetség)

Országos összevont jegyek bármelyike

Balaton és vízrendszere

Fogási naplók leadása

Az állami horgászjegy és fogási naplót az okmány tulajdonosának legkésőbb 02.28-ig kell leadnia, vagy ajánlott küldeményként postai úton elküldenie.Továbbá lehetőség van a személyes leadásra nyitvatartási időben, illetve az iroda ajtajában található zöld ládában is elhelyezheti. FIGYELEM! Munkatársainkkal gondosan végezzük a leadott fogási naplók adminisztrációját, azonban felelősséget nem vállalunk a ládában hagyott naplókért!

A leadás előtt a naplóban szereplő fogásokat vízterületenként és halfajonként kell összesíteni, illetve összegezni a horgászattal töltött napok számát. Amennyiben az okmány tulajdonosa a fogási naplót egyáltalán nem, vagy nem időben adja le, esetleg a benne szereplő fogásokat nem összesíti az adott évben állami horgászjegyet csak emelt áron válthat. Ez a díjmentességben nem részesülő személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén – a gyermek horgászok kivételével – az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg.

Pécsi Horgász Egyesület fogási napló gyűjtőláda